Profile

Join date: Jul 6, 2022

About

เนื้อเพลง คืนวันจันทร์ - KWANG ABnormal จะรอตรงนี้ ทุกนาทีที่เธอต้องการ แม้เป็นเพียงคนในความลับ ฉันก็พร้อมจะดูแลเธอแทนเขา จะรอตรงนี้ แม้ความจริงเรื่องระหว่างเรา ไม่ดีพอจะแทนที่เขา ขอแค่เพียงในตอนนี้ ได้ทำหน้าที่ของคืนวันจันทร์ มีสิทธิ์แค่เพียงเท่านี้ สถานะของเรา เมื่อความจริงเธอมีเขา และฉันเพิ่งเข้ามา ทุกวันเธออยู่กับเขา เธอว่างแค่บางเวลา อาทิตย์เย็นรอโทรหา เพื่อจะนัดเวลาคืนพรุ่งนี้ *วันธรรมดาของเรา กลายเป็นวันพิเศษเมื่อไม่มีเขา คืนวันจันทร์ของเรา แค่ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีเท่าไหร่ **จะรอตรงนี้ ทุกนาทีที่เธอต้องการ แม้เป็นเพียงคนในความลับ ฉันก็พร้อมจะดูแลเธอแทนเขา จะรอตรงนี้ แม้ความจริงเรื่องระหว่างเรา ไม่ดีพอจะแทนที่เขา เนื้อเพลง ขอแค่เพียงในตอนนี้ ได้ทำหน้าที่ของคืนวันจันทร์ อยากวอนให้ดาวคืนนี้ อย่าโดนลบด้วยเงา ก่อนเธอลาไปตอนเช้า เพื่อรอพบกันใหม่ ให้ดาวยังคงทอแสง ทุกครั้งเมื่อมองไป เนื้อเพลง จะกุมมือเธอเอาไว้ ทุกๆ วินาทีในคืนนี้ วันธรรมดาของเรา กลายเป็นวันพิเศษเมื่อไม่มีเขา คืนวันจันทร์ของเรา แค่ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีเท่าไหร่ **จะรอตรงนี้ ทุกนาทีที่เธอต้องการ แม้เป็นเพียงคนในความลับ ฉันก็พร้อมจะดูแลเธอแทนเขา จะรอตรงนี้ แม้ความจริงเรื่องระหว่างเรา ไม่ดีพอจะแทนที่เขา ขอแค่เพียงในตอนนี้ ได้ทำหน้าที่ของคืนวันจันทร์ ได้ทำหน้าที่ของคืนวันจันทร์ ได้ทำหน้าที่ของคืนวันจันทร์ มีสิทธิ์แค่เพียงเท่านี้

เนื้อเพลง ขอแค่เพียงในตอนนี้

More actions